Bedelsiz, İndirimli ve Özel Grup Tarifeleri

  ÖZEL GRUP TARİFESİ 
  Aşağıdaki Özel Grup Tarifesinden yararlanan kişi, kurum ve kuruluşların su kullanımları, kademeden muaf tutularak faturalandırılmaktadır.
1 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında ilgili Kaymakamlıklardan alınan muhtaçlık belgesini her yıl ibraz eden abonelerin ikamet ettikleri konutları
2 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa dayanılarak çıkarılan Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında SGK primlerinin ilgili Kamu İdaresi tarafından karşılandığının belgesini her yıl ibraz eden abonelerin ikamet ettikleri konutları
3 Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesiz olmaları nedeniyle 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesince yardıma muhtaç olduğu her yıl bildirilen abonelerin ikamet ettikleri konutları.
4 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında maaş bağlanmış abonelerin ikamet ettikleri konutları
5 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetimindeki bakım evleri ve engelli rehabilitasyon merkezleri,
6 Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü denetimindeki veya Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bağlı spor kulüplerinin ticari gayesi olmayan lokal ve tesisleri.
7 Muhtarlık hizmet binaları
8 Yabancı ülke temsilcilikleri ve konsoloslukları,
9 Siyasi partiler
10 Eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve kurslar
11 Dernek ve vakıflara ait ticari gayesi olmayanidari binaları
12 İdare ile toptan su satış protokolü yapan il sınırları dışındaki mülkî veya mahallî idareler
13 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanunu gereği ''Kültür Girişim Belgeli'' tesisler
14 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında Devlet Sporcusu unvanı verilerek Sporcu Şeref Aylığı  alanların ikamet ettikleri konutları.
15 Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yürütüldüğü yerlere ait abonelikler
16 Belediye ve iştiraklerineait tüm hizmet binaları ve tesisleri
17 Sağlık kurumları ve hastaneler.
   
  İNDİRİMLİ TARİFE 
  Aşağıdaki İndirimli tarifeden yararlanan vatandaşlarımızın ikamet ettikleri konutlarına ait su kullanımları, kademeden muaf ve %50 indirimli faturalandırılmaktadır.
1 Şehit veya sivil şehit mertebesine haiz olanların hak sahibi aileleri
2 Gazilere veya gazinin hak sahibi dul, öksüz ve yetimleri durumundaki aileleri
3 Engelliliği en az % 40 oranında rapor ile tevsik eden engelliler
   
  BEDELSİZ TARİFE 
1 İbadethaneler ve sebiller
2 Mezarlık ve halk çeşmeleri
3 İtfaiyeye ait yangın hidrantları