İSKİ Etik Komisyonu

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereği, İdaremizde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Genel Müdürlük Makamının 28/04/2015 tarih ve 217602 sayılı onayı ile “Etik Komisyonu” oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun çalışmasına ilişkin diğer hususlar İSKİ Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönergesinde belirlenmiştir.


KOMİSYON ASİL ÜYELER

Başkan: 
Metin AKBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: metinakbas@iski.gov.tr 

Üye:
İbrahim DÜZOĞLU
İç Denetim Birimi Başkanı
e-mail: iduzoglu@iski.gov.tr

Üye: 
Mehmet KAPLAN
1. Hukuk Müşaviri
e-mail: mkaplan@iski.gov.tr

Üye: 
Uğur KANDEMİR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı
e-mail: ukandemir@iski.gov.tr

Üye: 
Yusuf TÜRKHAN
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
e-mail: yturkan@iski.gov.tr
 

KOMİSYON YEDEK ÜYELER

Başkan: 
Cafer SEZGİN
Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: csezgin@iski.gov.tr 

Üye:
Mustafa HAVAN
Ticaret İşleri Dairesi Başkanı
e-mail: mhavan@iski.gov.tr

Üye: 
Fatih YILDIZ
Su Arıtma Dairesi Başkanı
e-mail: FYILDIZ@iski.gov.tr