Genel Müdürlerimiz

DÜNDEN BUGÜNE GENEL MÜDÜRLERİMİZ

GENEL MüDüRLERİMİZ

Yusuf Ziya ERDEM (1935-1947)
Yusuf Ziya ERDEM 1303 (1887) yılında Gelibolu'da doğmuştur. 16 Ocak 1326 (1910)'da Mühendishanei Berri Hümayun'un (Teknik üniversite) Turuku Muabir (İnşaat Fakültesi) kısmından mezun olmuştur.

 

1935 yılında tayin edildiği İstanbul Sular İdaresi Müdürlüğü'nde 12 sene görev yapmıştır. 1947 yılında emekli olduktan sonra 1956 senesine kadar Sular İdaresi Müşavirliği'ni yapmış ve 24 Ekim 1957 yılında vefatetmiştir.

İhsan GöZE (1947-1951)

Prof. İhsan Hamdi GöZE 1315 (1899)'de Kastamonu'da doğdu. İstanbul Teknik üniversitesi'nden mezun oldu.

İhsan GöZE 1933'de Profesör oldu ve yine aynı yıl İstanbul Sular İdaresi İkinci Müdürü tayin edildi. 1941'de bu idarenin Müdür Muavini, 1947'de Müdürü oldu. Müdürlük görevini bu idarede 1952 yılında kadar sürdürmüş ve o tarihten sonra Teknik üniversitede öğretim üyeliği görevini vefat ettiği 1956 yılına kadar devam ettirmiştir

Cahit ÇEÇEN (1951-1958)

İlk Tahsilini Mardin ve Elazığ'da Orta Tahsilini Elazığ'da Lise Tahsilini Konya ve İzmir'de tamamlamıştır. Paris'te Mühendislik tahsili yapmıştır.

İzmir Belediyesi Fen İşleri Müdürü, İzmir Eshot Genel Müdürü olarak vazifelerde bulunmuş ve 1951-1958 yılları arasında İstanbul Sular İdaresi Umum Müdürü olmuştur. İçme Suyu Mühendisliği adı altında 800 sayfalık bir eseri bulunmaktadır.

Bülent DANIŞMENT (1958-1960) 

24 Nisan 1911'de İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı ve lise eğitimi için Deniz Harp Okulu'na girerek Makine bölümünü birincilikle bitirdi. 1929-1934 yılları arasında Berlik Teknik üniversitesi'nde eğitim gördü.

1958 yılında İstanbul Sular İdaresi Umum Müdürlüğü görevine getirildi ve 1960 yılına kadar bu görevde kaldı. 1977 yılında vefat etti.

Hayati SAVAŞÇI (1960-1960)

27 Mayıs 1960 tarihinde Askeri Yönetim zamanında 1 Haziran 1960 tarihinden itibaren 4 ay müddetle Askeri Genel Müdür olarak İstanbul Sular İdaresi'nde çalışmıştır.

Eylül 1960 ayı sonunda kendi mesleğine dönerek sırasıyle Tuğgeneral, Tümgeneral ve Korgeneralliğe kadar yükselmiş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı iken emekliye ayrılmıştır.

Asım TUFAN (1960-1963)

1926 yılında Armutlu'da doğdu. 1943 yılında Bursa Askeri Lisesini bitirerek Harp Okuluna geçti. 1945 yılında Kara Harp Okulundan Demiryolu Asteğmeni olarak birincilikle mezun oldu. 1956-1957 yılları arasında İstanbul Teknik üniversitesi Hidrojeoloji Enstitüsüne devam ederek sertifika aldı. Daha sonra Kara Harp Okuluna girerek 1960 yılında Akademiyi bitirerek Kurmay Subay oldu. 30 Mayıs 1960 tarihinde İstanbul Sular İdaresinde görevlendirildi.

1961 yılında Kurmay Kıdemli Binbaşı olarak Ordudan ayrılıp İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü'ne asaleten tayin edildi. 1963 yılı Haziran ayında idareden ayrıldı.

Kerim ESMER (1963-1971)

1907 yılında İstanbul'da doğan Kerim ESMER liseden sonra yüksek tahsilini İnşaat Mühendisliği dalında ikmal ederek bir yıl Samsun Bayındırlık Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra İstanbul Belediyesine intisap etmiş ve 1933 yılında kurulan İstanbul Sular İdaresine o tarihte naklen atanmıştır.

İdarede yedi yıl süreyle sırasıyla Ticaret Daire Başkanlığı, on dört yıl Şebeke Dairesi Başkanlığı, yedi yıl Genel Müdür Muavinliği, üç yıl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş ve 1963 yılında Genel Müdürlüğe atanarak 1971 yılında kendi arzusuyla emekli oluncaya kadar bu görevde kalmıştır.

Gültekin OSKAY (1971-1981)

1929 yılında Uşak'ta doğmuştur. İlkokulu Uşak'ta, Ortaokulu Manisa'da, Liseyi Denizli'de bitirmiştir. Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesinde yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi olmuştur.

02 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 01 Haziran 1981 tarihine kadar Genel Müdür olarak bu görevde kalmış ve 02 Haziran 1981 tarihinde İSKİ Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış, 24 Ocak 1983'den itibaren atanmış olduğu görevinden kendi isteği ile 03 Mayıs 1983 tarihinde emekli olmuştur.

Ahmet öLÇER (1981-1984)

1926 yılında İzmit'te doğmuştur. 1946 yılında Maltepe Askeri Lise'den mezun olmuştur. 1950 yılında İstihkam okulunu bitirerek İstihkam Teğmen olmuştur. 1953 yılında İstihkam Okulu öğretim üyeliğine atanmıştır.

1962 yılında Seyyar Jandarma Tugayı istihkam Şube Müdürlüğüne, 1965 yılında İnşaat İstihkam Tabur Komutanlığı'na atanmıştır. 1976 yılında Ordunun İstihkam Başkanlığına tayin olmuş ve 1980 yılında emekli olmuştur. 01 Haziran 1981 yılında Sular İdaresi Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Mehmet BAYKARA (1984-1984)

1940 yılında Tekirdağ Malkara'da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini Nazilli'de, Lise öğrenimini Bursa'da, Yüksek öğrenimini ise İstanbul Teknik üniversitesi Makine Fakültesinde tamamlamıştır. 1965 Yılında Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

Uzun süreler özel sektörde Çeşitli firmalarda Genel Müdürlük görevlerinde bulanan BAYKARA, 13.06.1984 ile 25.12.1984 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Dr. Atom DAMALI (1985-1989)

1949 yılı Sivas doğumlu olup, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara Maarif Kolejinde yapmıştır. 1970 yılında Orta Doğu Teknik üniversitesinde Makine Mühendisliği, 1971 yılında ABD, University of California, Berkeley'den Yüksek Lisans, 1974 yılında ODTü'den Dr. Makine Mühendisliği derecelerini almıştır.

1971-1975 yılları arasında ODTü'de öğretim üyeliği yapmıştır. 01 Ocak 1985 tarihinden 29 Mart 1989 tarihine kadar İSKİ Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Dr. İ. Ergun GöKNEL (1989-1993)

1937 yılında İstanbul'da doğmuştur. Stutgart üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur.

19 Nisan 1989 ve 19 Temmuz 1993 yılları arasında İSKİ Genel Müdürlüğü görevini ifa etmiştir.

Hüseyin DOĞAN (1993-1993)

23 Temmuz 1993 ve 30 Ekim 1993 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.

 

 

 

Hasan Fehmi MANİ (1993-1994)

1949 yılında Rize'de doğdu. Teknik üniversite Makine Mühendisliği Uçak Mühendisliği bölümü mezunudur.

01 Kasım 1993 – 04 Mayıs 1994 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğü yapmıştır.

 

Prof.Dr. Veysel EROĞLU (1994-1999)

1948 yılında Şuhut (Afyonkarahisar)'da doğdu. 1966 yılında Afyon Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesinde devam etti. 1971 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

1980-1981 yıllarında aynı üniversitede Çevre Mühendisliği Bölümünde Dr. Asistan olarak vazife aldı. 1984-1986 yılları arasında Doçent Dr. olarak vazife yaptı. 1991 yılından beri Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı (Prof.Dr.) olarak vazife almıştır. Prof.Dr.Veysel EROĞLU'nun 170'den fazla eseri vardır. 11 Ocak 1999'da istifa ederek ayrılmıştır.

Selami OĞUZ (1999-1999) 

1944 yılında Erzurum'da doğdu. İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. 1968 yılından itibaren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde muhtelif kademelerde görev aldı. Bu süre içinde 4 baraj, 3 sulama projesi, Bursa İçme Suyu Projesini tamamladı. Devlet Su İşleri'ndeki son vazifesi Atatürk Barajı Hidro Elektrik Santralı 16. Bölge Müdür Yardımcılığı oldu. Daha sonra yaklaşık bir yıl kadar Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı vazifesinde bulundu. Bu vazifesi Mayıs 1994 tarihine kadar devam etti.

Bu tarihten sonra İSKİ'de Şebekeler Genel Müdür Yardımcılığı'na tayin edildi. Aynı zamanda İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 11 Ocak 1999 – 21 Mayıs 1999 tarihleri arasında İSKİ Genel Müdür Vekili olarak vazife yaptı.

Prof.Dr. Veysel EROĞLU (1999-2002)

1948 yılında Şuhut (Afyonkarahisar)'da doğdu. 1966 yılında Afyon Lisesinden mezun oldu. Yüksek öğrenim hayatına İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesinde devam etti. 1971 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu. 1980-1981 yıllarında aynı üniversitede Çevre Mühendisliği Bölümünde Dr. Asistan olarak vazife aldı. 1984-1986 yılları arasında Doçent Dr. olarak vazife yaptı.

1991 yılından beri Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı (Prof.Dr.) olarak vazife almıştır. Prof.Dr.Veysel EROĞLU'nun 170'den fazla eseri vardır. 11 Ocak 1999 tarihinde istifa ettiği görevine 21 Mayıs 1999 tarihinde tekrar İSKİ Genel Müdürü olarak başlamıştır. 03 Ekim 2002 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

D. Ali ÇODUR (2002-2007)

1949 senesinde Erzurum'da doğdu. İlk ve ortaokulu Horasan'da, liseyi Erzurum'da bitirdi. 1968 yılında İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesine girdi. 1973 yılında inşaat yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1973'de İller Bankası Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde çalışma hayatına başladı. 1974 yılında içmesuyu inşaat başmühendisliği vazifesini yürüten Dursun Ali Çodur, 1977 yılında bölge müdür muavinliğine terfi etti. 1986 yılında İller Bankası Adana 8. Bölge Müdürlüğü görevine atandı. 1990 yılında İller Bankası Genel Müdür yardımcılığına tayin oldu ve bu görevi iki buçuk yıl sürdürdü. 1992 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşavirliği'ne 1993 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür yardımcılığı vazifesine başladı.

24 Ağustos 1998 tarihinde Şebekeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine başladı. 17 Şubat 2000 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.  29 Mart 2002 tarihinde atandığı İSKİ Şebekeler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürürken İç İşleri Bakanlığının 1 Ekim 2002 tarihli oluru ile de asaleten İSKİ Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

 

Mevlüt VURAL (2007-2010)

1952 yılında Erzincan'da doğdu.

1977 yılında İstanbul üniversitesi-Fen Fakültesi Jeofizik-Jeoloji Bölümü'nden mezun oldu.1983 yılında ise aynı bölümden Yüksek Mühendis ünvanını aldı.1986 yılında İstanbul Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü,1994 yılında İSKİ'de Abone İşleri Daire Başkanlığı,2004 yılında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı daha sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

İngilizce ve Arapça bilen Mevlüt Vural, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Ahmet Demir (2010-2014)

Prof. Dr. Ahmet Demir, 1959 senesinde Uşak Ulubey'de doğdu. İTü İnşaat Fakültesinden 1981 senesinde İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

Askerlik görevini ifa ettikten sonra 1983 senesinde Yıldız Teknik üniversitesi (YTü) İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1988-1989 yılları arasında Hollanda'nın Delft şehrinde I.H.E.(MS.Sanitary Engineering) kursuna katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Demir, 1996-1998 seneleri arasında İSKİ Genel Müdürlüğü'nde Atıksu Arıtma Ruhsat Denetim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2006-2008 seneleri arasında YTü Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ahmet Demir;  2008 tarihinde atandığı YTü İnşaat Fakültesi Dekanlığı görevini İSKİ Genel Müdürü olarak göreve başladığı 04.01.2010 tarihine kadar sürdürdü.

Prof. Dr. Ahmet Demir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dr. Dursun Atilla ALTAY (2014-2016)

1955 yılında Rize'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Rize'de tamamladı. İ.T.ü. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 1976 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'nde asistan olarak göreve başladı. Bu arada Ege üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde master eğitimini 1979 yılında tamamladı. 1982 yılında İ.T.ü İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümüne geçti. 1986 yılında Doktorasını bitirdi. 1987 yılında Yrd. Doç. olarak göreve başladı.

2000 yılında İSKİ'ye geçerek Planlama ve Proje Daire Başkanlığı görevine getirildi.

2007 yılında İSKİ'den emekli oldu.

Aynı yıl Melen Projesi Koordinatörlüğüne başladı.

2011 yılında İSKİ Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

20.05.2014 tarihinde İSKİ Genel Müdürlüğüne atandı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.


Fatih TURAN (2016-)

Fatih Turan, 1968 yılında İstanbul’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Turan, 1985 yılında Lisans eğitimine başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden, 1989 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Ulaştırma Mühendisliği Programı'nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, 1992 yılında tamamlayarak İnşaat/Ulaştırma Yüksek Mühendisi ünvanını aldı. Akademisyen olarak Üniversitelerde (Sakarya, Newcastle, Niğde) görev yaptığı dönemlerde Turan; İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı derslerini ve lisans bitirme tez danışmanlıklarını yürütmüş; ulaşım planlaması ve modellemesi, karayolu ve trafik mühendisliği, kentiçi raylı sistemler, mühendislik ekonomisi, bilgisayar destekli tasarım ve coğrafi bilgi sistemleri vb alanlarda ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve sempozyumlarda bildiriler sunmuş, projelerde görev almış; çeşitli kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve bilirkişilik yapmış; İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Kurulu Üyeliği, Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanlığı vb idari görevlerde bulunmuştur.

Fatih Turan, Temmuz 2009’da Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde; önce Ulaşım Dairesi Başkanı olarak, daha sonra Mart 2011’den Ekim 2014’e kadar da teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve kısa bir dönem Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

27 Ekim 2014 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü olarak atanmıştır. Fatih Turan’ın görev yaptığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün projeleri arasında Marmaray, Avrasya Tüneli, Ordu-Giresun Havalimanı, İstanbul metroları (Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Kaynarca hatları), Çamlıca TV Kulesi, limanlar  vb önemli projeler yer almaktadır.

Evli ve bir kız bir erkek olmak üzere iki çocuk sahibi olan Fatih Turan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Fatih Turan, 23 Mayıs 2016 tarihinden itibaren İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir