İçme Suyu Analiz Bilgileri

Parametre Numune Kabı Minimum Numune Miktarı (ml) Numune Türü Koruma Tavsiye Edilen Maksimum Saklama
Alkalinite Plastik, Cam 200 Kapma Soğutma 24 saat
Amonyak, Amonyum Azotu Plastik, Cam 500 Kapma, kompozit Hemen Analiz veya pH < 2 olana dek H2SO4; Soğutma, Serbest amonyak ölçülecekse asitlendirme yapılmamalıdır 24 saat
Bromür ve Bromat Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Soğutma, Güneş ışığından koruma 24 saat
Bulanıklık Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Aynı gün analiz edilmeli; 24 saate kadar karanlıkta saklama; soğutma 24 saat
Florür P,PTFE 100 Kapma, kompozit Gerekli değil 28 gün
Fosfat Cam (A) 100 Kapma Hemen analiz. Soğukta 24 saat
İletkenlik Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Soğukta 24 saat
Toplam Çözünmüş Madde Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Soğukta 24 saat
Permanganat İndeksi Cam 100 Kapma, kompozit pH<2 olana dek H2SO4 ilave edilmeli; soğukta 48 saat
İyodür Plastik, Cam 500 Kapma Hemen analiz edilmeli 0,25 saat
Karbon, Toplam ve organik (TOC) Cam (B) 100 Kapma, kompozit Hemen analiz veya pH<2 olana dek HCl, H3PO4 veya H2SO4 ilave edilmeli; karanlıkta, soğukta 7 gün
Klorür Plastik, Cam 50 Kapma, kompozit Gerekli değil 28 gün
Nitrat Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Hemen analiz edilmeli veya pH<2 olana dek H2SO4 ilave edilmeli; soğukta 24 saat
Nitrat+Nitrit Plastik, Cam 200 Kapma, kompozit PH<2 olana dek H2SO4 veya soğukta 24 saat
Nitrit Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Hemen analiz veya soğukta 24 saat
Renk Plastik, Cam 500 Kapma, kompozit Soğutma, karanlıkta -
Sertlik Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit PH<2 olana dek H2SO4 veya HNO3ilave edilmeli 28 gün
Siyanür, Toplam Plastik, Cam 1000 Kapma, kompozit NaOH ile pH>12 ayarlanır, soğukta ve karanlıkta # 24 saat
Serbest/Toplam Klor Plastik, Cam 100 Kapma Çabuk analiz 0,25 saat
Metaller (Sodyum, Potasyum,
Kalsiyum, Magnezyum,
Lityum)
Plastik (A), Cam (A) 250 Kapma Çözünmüş metaller için hemen süzünüz pH<2 olana dek HNO3 ilave edilmeli 28 gün
Sülfat Plastik, Cam 100 Kapma, kompozit Soğukta 7 gün
pH Plastik, Cam 50 Kapma Hemen Analiz. Alındığı sıcaklıktan daha düşük sıcaklıkta taşınmalıdır. 0,25 saat
Bakteriolojik Analiz (T.Koliform,E.Coli v.s) Plastik, Cam
(Steril)
500 Kapma Soğutmalı Hemen analiz edilmeli, Klorlu sularda tiyosülfat ilaveli kaplar kullanılmalıdır. -
Trihalometanlar (THM)* Cam
(Kahverengi)
100 Kapma Tiyosülfat ilaveli kaplar kullanılmalı veya pH<2 olana dek HNO3 ilave edilmeli; soğutulmalı 3 gün
MIB ve Geosmin Cam
(Kahverengi)
250 Kapma Hemen analiz edilmeli ve soğutulmalı -
Klorofi(a) Cam (Kahverengi) 1000 Kapma Hemen analiz edilmelidir( Süzme kalıntının dondurulması ile bir ay saklanabilir) 24 saat
Fitoplankton Sayımı Cam (Kahverengi) 1000 Kapma Hemen analiz edilmelidir.( 100 ml ye 1 ml lügol ilavesi ile soğutma) 24 saat
Giardia ve Cryptosporidium Özel Özel Kapma Hemen analiz edilmelidir veya filitrasyondan sonra soğutma 72 saat
Micrositin LR-RR Cam (Kahverengi) 1000 Kapma, kompozit Hemen analiz edilmelidir -
UV 254 Cam 100 kapma. Hemen analiz edilmelidir -

Yukarda listelenmemiş parametreler için cam ya da plastik kaplar kullanılmalıdır; tercihen depolama sırasında soğutulmalı ve hemen analiz edilmelidir.
P = plastik (polietilen ya da eşdeğeri); C = cam; C(A) ya da P(A) = 1+1 HNO3 ile çalkalanmış; C(B) = cam, borsilikat; C(S) = cam, organik çözücülerle çalkalanmış ya da fırında ısıtılmış.
Soğutma = 4°C ± 2°C?da saklanmalı; karanlıkta; hemen analiz edilmeli = numune alındıktan 15 dakika içinde analiz edilmelidir. Kap ve koruma gereksinimleri açısından citation?a bakılmalı. BD = standartlarda belirtilmemiş; DHA = saklanmaya izin verilmiyor, hemen analiz edilmeli.
# Eğer numune klorlanmış ise ön muamele işlemi için metin kısmına bakılmalıdır.

KALİTE POLİTİKASI

En üst düzeyde başarıyı yakalamak ve yaratıcılığı geliştirmek için su kalitesinin kontrolü alanlarında çalışmalar yapan, yeni alanları ve teknolojiler geliştiren, toplumun refahına ve ekonomiye katma değer sağlayan ,konusunda önder olan su kalite kontrol laboratuarı olmak.

Bu politika çerçevesinde Su Kalite Kontrol Müdürlüğü, müşterilerine EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar, standartının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder.